| Posts created by admin

Losowe teksty:

 • Sekwencja genomow
  Uro vaxom cena 90 szt

  Sekwencja genomow

  Badanie funkcji genów stanowiło istotę genetyki molekularnej od początku jej istnienia. Tradycyjnym postępowaniem badawczym było izolowanie mutantów, u których funkcja jakiegoś genu uległa zaburzeniu dającemu obserwowalny efekt. Posługując się szeregiem dostępnych technik można było następnie zidentyfikować gen, w którym zaszła mutacja, i poznać jego strukturę. W przypadku złożonych genomów, takich jak genom człowieka, procedura klonowania

 • Rodzaje selekcji
  Bartosz mówi lekach

  Rodzaje selekcji

  Ze względu na to, że selekcji nie można utożsamiać z brakowaniem, mało jest przykładów selekcji jednostopniowej w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż zwierzę wyselekcjonowane, przeznaczone do hodowli podlega permanentnej kontroli, ocenie i selekcji po każdym kolejnym cyklu produkcyjnym, a nawet podczas jego trwania. Przykładem selekcji jednostopniowej jest selekcja kur nieśnych użytkowanych przez jeden rok. Również

 • Podawanie lekow przeciwpratkowych
  Uro vaxom cena 90 szt

  Podawanie lekow przeciwpratkowych

  Leki przeciwprątkowe podajemy zawsze w jednej dawce dziennej, skuteczność bowiem tak prowadzonego leczenia jest taka, jak przy podawaniu leków 2 lub 3 razy dziennie, a objawy uboczne nie większe niż przy podawaniu leków w dawkach podzielonych. Wszystkie leki stosowane w skojarzeniach powinny być podawane równocześnie. Dzieci tolerują leki przeciwprątkowe znacznie lepiej niż dorośli, a objawy

 • Odwrotna genetyka
  Bartosz mówi

  Odwrotna genetyka

  Nazwę swą zawdzięcza temu, że odwraca ona klasyczny tok postępowania genetyki molekularnej – punktem wyjścia jest tu zidentyfikowany gen, którego funkcję zaburza się w sposób trwały (przez ukierunkowaną delecję) lub przejściowy (przez epigenetyczną interferencje RNA). Zakończeniem eksperymentu jest analiza fenotypu tak uzyskanego mutanta. Strategie odwrotnej genetyki stosuje się z powodzeniem u wielu organizmów modelowych: bakterii

 • Losy komorek
  Apoescitaxin oro

  Losy komorek

  Determinacja, a następnie różnicowanie się związane są z aktywacją odmiennych grup genów, których ekspresja wyraża się ostatecznie niejednakowym składem ilościowym i jakościowym białek obecnych w komórkach. Istnieją co najmniej trzy teorie, które wyjaśniają podłoże wspomnianych różni. Według pierwszej potencja rozwojowa komórek zmienia się w konsekwencji utraty części materiału genetycznego. To dość rzadkie zjawisko związane jest

 • Genom drozdzy
  Bartosz mówi o lekach wszystkich

  Genom drozdzy

  Drożdże zawdzięczają swą wyjątkową pozycję w badaniach genetyki molekularnej między innymi łatwości, z jaką można konstruować szczepy, w których konkretny gen jest usunięty z genomu. Posługując się stosunkowo prostą reakcją PCR można łatwo skonstruować kasetę delecyjną, która służy do usunięcia dowolnie wybranego cerevisiae ma w swym cyklu życiowym fazę haploidalną oraz diploidalną, przy czym każda

 • Ekonomiczne kryteria selekcji
  Bartosz mówi lekach

  Ekonomiczne kryteria selekcji

  W optymalnych warunkach chowu postęp produkcyjny jest wypadkową osiągniętego postępu genetycznego i poprawy środowiska. Jednak nie zawsze wartość postępu genetycznego idzie w parze z ekonomicznymi efektami. Hodowcę-praktyka interesuje nie tyle postęp genetyczny, ile dochód uzyskiwany od każdego użytkowanego zwierzęcia, albo ? jak to się powszechnie mówi ? z każdego stanowiska. Dlatego w pełni uzasadnione jest

 • Chromatyna i regulacja transkrypcji
  Bartosz mówi o lekach wszystkich

  Chromatyna i regulacja transkrypcji

  Nukleosomowa organizacja jądrowego DNA i wyższego rzędu struktury chromatynowe są bardzo istotnymi elementami w systemie regulacji transkrypcji u eukariotów. Nukleosomy stanowią przeszkodę zarówno dla inicjacji, jak i dla elongacji transkrypcji. Przyczyna leży w blokowaniu przez oddziaływania histony-DNA dostępu ogólnych i specyficznych czynników transkrypcyjnych do odpowiednich sekwencji w DNA. W ewolucji wykształciły się mechanizmy modyfikujące ten

 • Adaptacja
  Bartosz mówi o lekach wszystkich

  Adaptacja

  Doskonalenie genetycznej wartości zwierząt wiąże się ze zjawiskiem migracji ? jedne zwierzęta są sprzedawane do obcych stad, inne kupowane dla polepszenia własnych. Dokładność, w sensie powtarzalności, wyników oceny tych zwierząt odzwierciedlających ich wartość hodowlaną, zależy między innymi od ich zdolności adaptacyjnych i aklimatyzacyjnych. Adaptacja, czyli przystosowywanie się organizmów do zmienionych elementów środowiska zewnętrznego, w którym,

 • Zanim dziecko skończy pierwszy rok…
  Bartosz mówi lekach

  Zanim dziecko skończy pierwszy rok…

  Zanim dziecko osiągnie wiek jednego roku, najbardziej narażone jest na działanie czynników zewnętrznych, również takich jak zarazki. Również w tym okresie najszybciej rośnie i rozwija cały układ pokarmowy czy odpornościowy oraz inne układy jakie znajdują się w organizmie. Dlatego dziecko do jednego roku życia nazywane jest niemowlakiem i traktowane inaczej niż inne dzieci. W tym

 • Owoce i warzywa to samo zdrowie
  Bartosz mówi lekach

  Owoce i warzywa to samo zdrowie

  Lekarze alarmują, że społeczeństwo polskie przestało jeść owoce i warzywa w postaci surowej. Jeszcze dziesięć lat temu jabłka były spożywane regularnie i we właściwych ilościach przez każde dziecko, dziś zamiast jabłka, dziecko dostaje do tornistra paczkę chipsów. Niestety dotyczy to nie tylko dzieci, również dorośli zapominają o znaczeniu owoców i warzyw, spożywając ogromną ilość sztucznego

 • Jak skutecznie dbać o swoje zdrowie?
  Bartosz mówi lekach

  Jak skutecznie dbać o swoje zdrowie?

  Cieszenie się przez całe życie rzeczywiście dobrym zdrowiem z pewnością jest niezwykle istotną kwestią i zwykłym marzeniem dla właściwie każdego z nas. Równocześnie jednak często wydaje się nam, że jest to po prostu zbyt trudne zadanie, abyśmy na co dzień mogli poświęcać temu większą uwagę, co jednak nie jest słusznym podejściem. W rzeczywistości każdy z

 • Dobra dieta ? podstawa zdrowego organizmu
  Bartosz mówi lekach

  Dobra dieta ? podstawa zdrowego organizmu

  Dbanie o własne zdrowie jest bardzo szeroką kwestią i czasami może nam to sprawiać pewne problemy, ale równocześnie absolutnie każdy z nas powinien podchodzić do tego z jak najwyższą uwagą. Lekceważenie takich rzeczy zazwyczaj kończy się dość poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, zatem jeżeli przez dłuższy czas podchodzimy do tego w taki właśnie sposób to możemy oczekiwać,

 • Nasze zdrowie
  Bartosz mówi lekach

  Nasze zdrowie

  Zdrowie jest tematem bardzo szeroko pojętym. Od wieków ludzie poszukują metody, aby je utrzymać i żyć jak najdłużej. Z jednej strony, jakość życia znacznie się poprawiła i dostępne są rozwiązania na większość ludzkich dolegliwości, z drugiej jednak, coraz więcej jest używek i sytuacji narażających nasze zdrowie na ryzyko. Wszystko tak naprawdę zależy od człowieka. Aby

 • Profilaktyka w dbaniu o zdrowie
  Bartosz mówi

  Profilaktyka w dbaniu o zdrowie

  Zdecydowana większość ludzi niestety dość często zaniedbuje wszystkie kwestie związane ze swoim zdrowiem, co naturalnie jest bardzo istotnym błędem. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że takie lekceważące podejście nierzadko prowadzi do naprawdę poważnych dolegliwości, a równocześnie dbanie o własny organizm i zapobieganie takim rzeczom jest znacznie łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać. Zdecydowanie najważniejsza jest

 • Uczulenie na roztocze

  Uczulenie na roztocze jest dosyć częstą dolegliwością, a że te mikroskopijne pajęczaki występują praktycznie wszędzie, bywa dosyć uciążliwe. Może objawiać się uporczywym kaszlem, katarem a nawet dusznościami. Jeśli jest bardzo dokuczliwe warto rozważyć działania odczulające a póki, co walczyć z kurzem domowym na wszystkich dostępnych frontach (roztocza żyją i rozmnażają się w kurzu domowym żywiąc

 • Torbiele jajników

  Torbiele jajników mogą się przytrafić kobiecie w każdym wieku i mogą osiągać bardzo różne rozmiary od naprawdę małych wielkości orzecha laskowego aż po naprawdę wielkie jak melony?przeważnie nie są to zmiany groźne, ale każda kobieta, u której zostaną wykryte powinna być pod stałą opieką lekarza ginekologa, aby w razie jakiś niepokojących zmian na czas można

 • Medycyna naturalna

  W ostatnim czasie coraz częściej można usłyszeć o szeroko rozumianej medycynie naturalnej, czyli lekach i kosmetykach produkowanych z naturalnych produktów. W swoisty sposób jest to powrót do korzeni, naturalne rozwiązania były znane i używane w medycynie i kosmetyce od wieków. Analizując to rozwiązanie warto podkreślić, że współcześnie rozwiązania naturalne produkowane są w nowoczesnych formach kosmetycznych

 • Domowe sposoby na zdrowie

  Każdy człowiek ma tylko jedno zdrowie, dlatego powinien o nie dbać. W aptekach można znaleźć wiele suplementów diety i środków witaminowych, które z założenia powinny korzystnie wpływać na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Wychodząc z tego założenia, wiele osób decyduje się na zakup różnego rodzaju specyfików suplementów diety. W rzeczy samej nie ma w tym działaniu

 • Przychodnie lekarskie

  Zdecydowana większość obywateli leczy się, na co dzień w przychodniach lekarskich, które zazwyczaj znajdują się niedaleko miejsca zamieszkania. Takich ośrodków zdrowia jest stosunkowo dużo i praktycznie każdy zainteresowany powinien z łatwością tam trafić. Wystarczy zarejestrować się na wizytę w najbliższym możliwym terminie. Niewykluczone, że nastąpi to w ten sam dzień, gdy potencjalny chory zgłosi się

 • Typ protezy

  Doboru najodpowiedniejszego typu protezy dokonujemy na podstawie indywidualnej oceny kikuta, sprawności ogólnej, zdolności do wysiłku oraz motywacji. Czas, jaki upływa -od amputacji kończyny do uzyskania pierwszego zaopatrzenia protezowego, dziaia tu szczególnie na niekorzyść pacjenta. Szybka utrata kondycji fizycznej, uświadomienie sobie własnej nieporadności, obawa o warunki bytowe i w konsekwencji narastająca depresja zwiększają zarówno problemy samego

 • Ropień gruczołów powiekowych

  Ropień gruczołów powiekowych, czyli popularny jęczmień powstaje w wyniku infekcji bakteryjnej, którą najczęściej wywołują gronkowce. Zmiana na oku zwykle boli, powoduje zaczerwienienie, łzawienie, obrzęk powieki a czasami nawet gorączkę. Jęczmienia nie wolno próbować samemu opróżniać (wyciskać); należy pamiętać, aby poczekać aż no sam dojrzeje i pęknie. Żeby przyspieszyć ten proces powinno się zastosować tak zwane

 • Kauzalgia

  Nazwą tą określamy piekące bóle odczuwane w kończynach i będące następstwem częściowego uszkodzenia nerwu obwodowego. Określenie ?kauzalgia” pochodzi z języka greckiego: kausis ? pieczenie, algos ? ból. Ten zespół bólowy występuje w ok. 2% uszkodzeń nerwów obwodowych, szczególnie często w uszkodzeniach postrzałowych. Występowanie kauzalgii stwierdza się prawie wyłącznie w uszkodzeniach n. kulszowego, splotu ramiennego n.

 • Zespół rowka nerwu łokciowego

  Ta postać neuropatii uciskowej powstaje prawdopodobnie wskutek niedokrwienia n. łokciowego w okolicy rowka n. łokciowego. Przyczyną tego niedokrwienia jest prawdopodobnie zwiększone napięcie pnia nerwowego. W miejscu rowka n. łokciowy ostro, kątowo zmienia swój przebieg, co związane jest z fizjologiczną koślawością łokcia. Jako przyczyny zwiększonego napięcia lub ucisku n. łokciowego należy wymienić: samoistną zwiększoną koślawość łokcia

 • Rola siarki w organizmie człowieka

  Nie można przecenić roli siarki dla zdrowia organizmu ludzkiego: dzięki odpowiedniej ilości siarki mamy mocne włosy, jędrną skórę i mocne piękne paznokcie, ale siarka także poprawia kondycję stawów i dobrze wpływa na problemy intymne. Kuracja przy pomocy siarki pomaga w leczeniu trądziku, egzemie, łuszczycy i zapaleniu skóry. Siarka poza tym działa na skórę przeciwgrzybiczno i

 • Porażenie nerwu twarzowego

  Nerw twarzowy jest jednym z dwunastu nerwów czaszkowych; jest on odpowiedzialny za pracę wszystkich mięśni twarzy. Gdy w wyniku przewiania albo na przykład zapalenia ucha zostaje porażony z twarzą zaczynają się dziać dziwne rzeczy; na przykład nie można domknąć oka, nie można nim mrugać, kącik ust po stronie tego oka opada, a wargi jakby się

 • Owies i zdrowie

  Owies to jedno z najcenniejszych dla zdrowia zbóż znanych już od wielu tysięcy lat a zawierający wyjątkowo bogatą kombinację składników odżywczych: wapń, żelazo, jod, fosfor, witaminy z grupy B, witaminę E i łatwo przyswajalne proteiny i tłuszcze. Badania wykazują, że regularne spożywanie przetworów owsianych obniża poziom ?złego? cholesterolu, ma działanie moczopędne, uspokajające, wzmacnia odporność i

 • Omdlenia

  Omdlenie jest to krótkotrwała utrata przytomności spowodowana zwykle efektem zmniejszenia dopływu krwi do mózgu; mdlejący człowiek upada i w takiej pozycji krew szybciej dociera do mózgu i świadomość wraca po kilkunastu sekundach. Jeśli omdlenia, (które same w sobie nie są zbyt groźne, o ile przy upadku nie dojdzie do jakiegoś urazu) zdarzają się jednak dosyć

 • Środki do narkozy

  Niebezpieczny dla prowadzących samochody jest kontakt ze środkami do narkozy. Na przykład lekarz chirurg, który starym sposobem przeprowadza operację przy zastosowaniu zw. otwartej narkozy eterowej, sam pozostaje pod działaniem eteru. Oczywiście, gdy-j by po operacji zasiadł za kierownicą samochodu, mógłby spowodować wypadek. To samo może odnosić się do ?małej narkozy” przy stosowaniu np. ?gazu rozweselającego”

 • Związki ołowiu

  Mimo że stężenie ołowiu w spalinach nie zagraża kierowcom ani przechodniom, jednakże warstwa stale rozpylanego ołowiu wzdłuż dróg przelotowych powoduje trwałe i stale narastające skażenie środowiska. Ołów gromadzący się w glebie nie ma zdolności przenikania do głębszych warstw, a więc stale się kumuluje na jej powierzchni. Według badań przeprowadzonych w 1972 r. średni poziom stężenia

 • Tlenki azotu

  Tlenki azotu, będące bezwodnikami kwasów, należą do gazów silnie drażniących. W zetknięciu się ze śluzówką dróg oddechowych i spojówkami oka łączą się z wodą, dając kwas azotowy i azotawy. Po pewnym okresie utajenia następuje pieczenie i łzawienie oczu, kaszel, duszność, wymioty, bóle głowy, senność, zamroczenie i drętwienie kończyn. Przy bardzo dużym stężeniu może dojść do

 • Skażenie środowiska węglowodorem

  Istnieje skażenie środowiska przez rakotwórcze węglowodory aromatyczne, które jako ciężkie płożą się po ziemi. Stąd częstsze występowanie raka u małych piesków i mieszkańców suteren. Działanie to może wywołać tę straszną chorobę, jeżeli do skażenia środowiska dochodzi dodatkowy ładunek związków rakotwórczych zawartych w dymie tytoniowym. Mamy więc jeszcze jeden argument, aby nie palić. Prócz tego lżejsze

 • Tularemia

  Zachorowanie człowieka na tularemię może być wynikiem bezpośredniego kontaktu z chorymi zającami, królikami, nutriami, szczurami, wiewiórkami, kuropatwami, bażantami, lisami, dzikami, owcami, psami, kotami, krowami, końmi, świniami. W Polsce najczęstszym źródłem zakażenia bywają zające i drobne polne gryzonie. Zarazki mogą być przenoszone przez niektóre gatunki komarów, kleszcze oraz muchy. Mogą się też znajdować w wodzie, pożywieniu,

 • Panika może być groźna

  W warsztatach samochodowych wybuchł pożar. Od płomienia spawarki eksplodowała puszka lakieru. Zaczęły się palić rozlane smary odcinając wyjście z warsztatu. Ktoś rzucił się do drzwi awaryjnych. Były zamknięte. Zaczął krzyczeć z przerażenia. Blady strach padł na wszystkich. Tłum rzucił się na schody kantorka będącego na piętrze. Tratował po drodze co popadnie. Pękła bariera. Ośmiu spadło

 • Ciała wyciągowe

  Ciała wyciągowe obecne są też w warzywach, ale substancje te mają tu inny charakter niż w mięsie. Stwierdzić trzeba, że wiele ludzkich zwyczajów żywieniowych wywodzi się właśnie z podświadomego poszukiwania w pokarmach tych podniecających związków chemicznych, których znaczenie i wpływ na ustrój nie są jeszcze w pełni zbadane. Rozpowszechnione mniemanie, że tzw. mięso białe i

 • Dieta 1200 kcal

  Dieta ta polecana jest zarówno przez lekarzy jak i przez dietetyków. Może jest trochę uciążliwa (przynajmniej na początku), gdyż skrupulatnie trzeba mierzyć, ważyć i liczyć kalorie tego, co się je, ale warto. Dobrze zbilansowana, czyli zawierająca wszystkie niezbędne składniki w odpowiednich proporcjach (białka, węglowodany i tłuszcze) może być stosowana nawet przez kilka miesięcy, a ujemny

 • DIETA NA DOBRANOC

  Żeby sen był mocny i zdrowy, bez koszmarnych snów i ciężkości na żołądku, kolacja musi być odpowiednio skomponowana. Oto kilka podstawowych zasad dotyczących ostatniego w ciągu dnia posiłku: 1. Spożywane podczas kolacji produkty nie powinny powodować nadmiernego wydzielania soków trawiennych; 2. Wieczorem nie powinno się używać przypraw o wyrazistym smaku i aromacie takim jak: ostra

 • NAJZDROWSZA RYBA

  Według niektórych znawców śledź jest jedną z najzdrowszych ryb. Argumentów na to jest sporo: po pierwsze śledź z tego powodu, że szybko rośnie nie gromadzi w swoim ciele zbyt wielu szkodliwych substancji ( w ciałach długo żyjących ryb takich jak tuńczyk czy łosoś gromadzą nieszkodliwe substancje krążące w środowisku, z których najgroźniejsza jest rtęć przenikająca

 • DIETA CZTERODNIOWA

  Jest to dieta, dzięki której w ciągu czterech dni można zgubić od 1,5 do 2 kilogramów?jest ona bardzo przydatna w sytuacji, gdy mamy w planach wielką galę (bal sylwestrowy, wesele), a okazało się, że ulubiona sukienka jest odrobinę za ciasna, albo wymarzona kreacja nie leży na figurze (a zwłaszcza na wystającym brzuchu) idealnie. Dieta podobna

 • Jelito cienkie

  Przeciętna długość jelita cienkiego wynosi od 3 do 4 m. Również pomiędzy jelitem czczym i krętym nie ma żadnego wyraźnego rozgraniczenia. Przyjęto je umownie, uznając początkowo 2/5 jelita jako czcze, dalsze 3/s jako kręte. Szerokość światła jelita zmniejsza się stopniowo od dwunastnicy do jego odcinków dystalnych. Przekrój jelita czczego przewyższa dwukrotnie średnicę końcowej części jelita

 • Tylny płat przysadki

  Tylny płat przysadki wydziela dwa hormony – oksytocynę i wazopresynę. Jednakże żaden z nich nie jest syntetyzowany w przysadce; są one wytwarzane w podwzgórzu, znajdującym się u podstawy mózgu, i przepływają wzdłuż nerwów do tylnego płata przysadki, w którym są magazynowane. Prace Vincenta du Vigneaud i jego kolegów z Cornell Medical School dotyczące określenia budowy

 • Przytarczyce

  Przytarczyce u człowieka są to dwie pary małych, owalnych gruczołów połączonych z tarczy cą, składających się z gęsto upakowanych komórek. Pomimo ścisłych połączeń anatomicznych z tarczycą, pod względem chemicznym hormon przy- tarczyc nie jest niczym z tarczycą związany. Hormon przytarczyc jest białkiem które reguluje poziom wapnia i fosforu w krwi, a tym samym pośrednio ich

 • Receptory

  Odczuwanie ciepła lub zimna jest wynikiem pobudzenia dwóch różnych rodzajów zakończeń nerwowych. Przy spadku temperatury receptory zimna przyśpieszają wyładowania, natomiast w receptorach ciepła następuje wzrost szybkości wyładowań wraz ze wzrostem temperatury. Badania skóry milimetr po milimetrze za pomocą punktowych testów ciepła lub zimna wykazały, że określone punkty odpowiadają tylko na jeden rodzaj podrażnienia: na ciepło

 • Impulsy nerwowe

  Wszystkie impulsy nerwowe, niezależnie od tego czy zapoczątkowują odpowiedzi uświadomione, czy nieświadome, są w istocie takie same, niezależnie od bodźca, który je wzbudził. Impulsy nerwowe są z kolei przewodzone do o.u.n., gdzie są segregowane i rozszyfrowywane. Jakość naszych wrażeń zależy od tego, dokąd dotarły w mózgu impulsy nerwowe. Na przykład okolica kresomózgowia otrzymująca impulsy z

 • Narządy czucia

  Narządy czucia, czyli receptory, można określić jako wyspecjalizowaną tkankę nerwową połączoną z komórką nerwową, wrażliwą na specyficzny bodziec lub na zmianę warunków środowiska. Receptory są w istocie dendrytami neuronów czuciowych lub wysoce wyspecjalizowanymi wrażliwymi komórkami ściśle połączonymi z dendrytami. Wypełniają one czynności o zasadniczym dla życia znaczeniu, tj. informują ustrój o zmianach w środowisku zewnętrznym

 • Układ trzewny

  Trzewny układ nerwowy odgrywa istotną rolę w przystosowaniu ustroju do jego potrzeb i utrzymania stałego lub względnie stałego środowiska wewnętrznego. Zwiększa on lub zmniejsza aktywność każdego narządu wewnętrznego. Trzewne łuki odruchowe są zazwyczaj aktywowane przez wiele różnorodnych bodźców, m. in. przez rozciąganie, ucisk i czynniki chemiczne. Zapoczątkowane w ten sposób impulsy przewodzone są do grup

 • Układ nerwowy autonomiczny

  Autonomiczny, czyli trzewny układ nerwowy dzieli się na układ nerwowy sympatyczny, czyli współczulny, i układ nerwowy parasympatyczny, czyli przywspółczulny. Ciała komórkowe nerwów sympatycznych znajdują się w rdzeniu kręgowym tylko w odcinkach piersiowych i brzusznych, dlatego autonomiczny układ nerwowy sympatyczny nazywany jest również układem piersiowo-lędźwiowym. Nerwy parasympatyczne pochodzą z obu końcowych odcinków rdzenia, tj. część z

 • Nerwy czaszkowe i rdzeniowe

  W obwodowym układzie nerwowym dendryty i aksony większości neuronów są połączone za pomocą tkanki łącznej tworząc grube nerwy lub pnie nerwowe. Nerwy czuciowe i ruchowe składają się odpowiednio z włókien neuronów czuciowych lub ruchowych. Nerwy mieszane zawierają włókna obu typów. Wspomniane 31 par nerwów rdzeniowych u człowieka zaliczamy do nerwów mieszanych, podczas gdy większość nerwów

 • Elektryczne fale mózgowe

  W 1929 roku wykryto, że kora mózgu prawie bez przerwy emituje słabe prądy elektryczne wyrażające się jako rytmiczne zmiany potencjału elektrycznego, powszechnie zwane falami mózgowymi. Można je wykryć i zmierzyć przykładając elektrody do skóry głowy. Jak się wydaje, fale mózgowe powstają w wyniku stałej aktywności komórek nerwowych w korze mózgu; nie są one z pewnością

 • Sródmózgowie

  Tuż powyżej mostu na szczycie rdzenia kręgowego znajduje się śródmózgo- wie. Jest ono prawie wyłącznie skupieniem szlaków projekcyjnych składających się głównie z substancji białej, która otacza centralne wgłębienie. Są to przede wszystkim szlaki przewodzące pomiędzy rdzeniem kręgowym a rdzeniem przedłużonym, mostem i móżdżkiem. Grzbietowa część śródmózgowia zawiera dość duże skupienie substancji szarej, która współpracuje z

Losowe wpisy:

Sonda:

Czy w Krakowie lub Gdańsku znajduje się dobre centrum medycyny estetycznej i dermatologicznej?

View Results

Loading ... Loading ...

Komentarze:

Archiwa

O medycynie:

Rodzaje selekcji
Bartosz mówi lekach

Rodzaje selekcji

Ze względu na to, że selekcji nie można utożsamiać z brakowaniem, mało jest przykładów selekcji jednostopniowej w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż zwierzę wyselekcjonowane, przeznaczone do hodowli podlega permanentnej kontroli, ocenie i selekcji po każdym kolejnym cyklu produkcyjnym, a nawet podczas jego trwania. Przykładem selekcji jednostopniowej jest selekcja kur nieśnych użytkowanych przez jeden rok. Również…

Kategorie