| Posts created by admin

Losowe teksty:

 • Ośrodkowy układ nerwowy

  Ośrodkowy układ nerwowy pełni nadrzędną funkcję w niezmiernie zawiłym układzie nerwowym. Jest niejako centralnym bankiem rozrachunkowym czy tablicą rozdzielczą integrującą jednocześnie wszystkie informacje przenoszone przez układ nerwowy. Mózgowie i rdzeń kręgowy, delikatne narządy ustroju o podstawowym dla życia znaczeniu, są dobrze chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami dzięki istnieniu dwóch osłonek ochronnych i zewnętrznej płynnej poduszki. Zewnętrzną

 • Neurochemia

  Nasza wiedza o biochemii mózgu, dotycząca zwłaszcza stanów emocjonalnych i procesów myślowych, znajduje się w zalążku, chociaż prowadzone są w tej dziedzinie intensywne badania. Z prac nad czynnością mózgu wynika, że niemały wpływ na różnego typu emocje mają różne związki chemiczne wykrywane w mózgu, m. in. epine- fryna i serotonina. Wiele danych odnoszących się do

 • Pierwsze reakcje odruchowe

  Pierwsze reakcje odruchowe u wyższych zwierząt włączają na ogół znaczną liczbę łuków odruchowych; np. gdy ktoś nagle, nieoczekiwanie przypali Sobie koniuszek palca, to nie tylko cofnie rękę w wyniku prostego odruchu, lecz pojawią się również inne reakcje. Prawdopodobnie odwróci głowę w kierunku źródła zagrożenia, krzyknie i może wykazać też wiele innych odczuć, jak ból, strach

 • Synapsa

  Neurony nigdy nie występują jako pojedyncze, izolowane jednostki, lecz zawsze stanowią część liniowego lub rozgałęzionego układu komórek nerwowych. Każdy neuron jest tak ułożony, że zakończenia aksonu znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dendrytów następnego neuronu. W zasadzie impuls z jednej komórki do drugiej może przechodzić w dwojaki sposób: bądź jako impuls elektryczny, bądź chemiczny. Oznacza to,

 • Błonowy potencjał

  Czas niezbędny dla odtworzenia błonowego potencjału spoczynkowego, który umożliwia przeniesienie przez neuron nowego impulsu nerwowego nazywa się czasem refrakcji. W nerwach ssaków czas refrakcji mieści się w zakresie 1-5 milisekund, co oznacza, że włókno może przewodzić około 200-1000 impulsów na sekundę. Warunkiem zapoczątkowania impulsu nerwowego jest pewne minimalne natężenie bodźca zwane natężeniem progowym; dopiero po

 • Funkcje hormonalne u innych organizmów

  Dotychczas zajmowaliśmy się jedynie hormonami człowieka. Jest jednak wiele dowodów, że wszystkie organizmy wielokomórkowe koordynują swoje czynności chemiczne, dzięki działaniu na narządy docelowe substancji wydzielanych przez pewne komórki znajdujące się w innej części ciała. W 1849 r. A. A. Berthold, niemiecki lekarz, wykonał pierwszy eksperyment naukowy w dziedzinie endokrynologii, kastrując grupę młodych kogutów. Stwierdził, że

 • Somatotropina

  Zwana również hormonem wzrostu, w skrócie STH, zwiększa masę ciała, w tym szybkość wzrostu szkieletu. Występujące po chirurgicznym usunięciu przysadki wyraźne zahamowanie wzrostu zwierząt doświadczalnych było jednym z najwcześniejszych odkryć dotyczących czynności przysadki. Zmniejszone wydzielanie somatotropiny w okresie wzrostu kośćca prowadzi do karłowatości. Dorosły karzeł może mieć wzrost nie większy niż 90-120 cm i jest

 • Hormony kory nadnerczy

  Kora nadnerczy jest niezbędna do życia. Zbudowana jest z wielu stref, które wydzielają różne hormony sterydowe, jak kortyzon, kortykosteron, dezoksykortykosteron, aldosteron, kortyzol i dehydrokortykosteron, wszystkie strukturalnie podobne i wszystkie pochodzące od tego samego prekursora – cholesterolu. Ze względu na funkcje, jakie pełnią hormony kory nadnerczy, można je podzielić na cztery główne grupy: metabolizmu węglowodanów i

Losowe wpisy:

Sonda:

Czy w Krakowie lub Gdańsku znajduje się dobre centrum medycyny estetycznej i dermatologicznej?

View Results

Loading ... Loading ...

Komentarze:

Archiwa

O medycynie:

Nefrolog Kraków
Apoescitaxin oro

Nefrolog Kraków

Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie. Na stan naszego zdrowia ma wpływ wiele czynników. Między innymi nasz styl życia, otaczające nas środowisko, biologia, uwarunkowania genetyczne, opieka zdrowotna, poziom wykształcenia, warunki ekonomiczne. Bardzo ważną sprawą jest nielekceważenie już pierwszych symptomów chorobowych i kontakt z właściwym lekarzem. Niestety niektóre choroby atakują podstępnie, początkowo bezobjawowo. Tak jest często…

Kategorie